Type to search

Karriere Livsstil

5 råd til at få din virksomhedsstrategi ud at leve i praksis

Share
strategi

De fleste virksomheder har en overordnet strategi formuleret i et strategidokument, men at få den ud at leve i organisationen blandt de ansatte kan være en stor ledelsesmæssig udfordring. Det kan være problematisk, fordi strategien ligger retningen for hvilken vej og vision, som medarbejderne hver dag skal arbejde efter. Derfor kan du her få 5 gode råd til, hvordan du kan få din virksomhedsstrategi ud at leve i praksis. 

Kommunikation og allignment

En virksomhedsstrategi bør kommunikeres ud til alle, og skal ikke blot være et mantra på ledelsesgangen. Derfor bør du sætte god tid af til at få kommunikeret strategien ud til medarbejderne. For at sikre, at strategien også fysisk kommer ud at leve i virksomheder, kan du gøre brug af merchandise og investere i plakatrammer.

Sørg også for at forankre strategien lokalt i de forskellige afdelinger. Her kan det hjælpe at have samtaler med de respektive ledere om, hvordan deres medarbejderes arbejde kan passe ind i den præsenteret strategi. 

Hav klare mål

En måde at gøre strategien mere vedkommende er også ved at præsentere nogle klar mål.

Medarbejdere skal være mere bevidste om og have fokus på de praktiske steps, der skal til, for at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning. Det kan også være en god ide at bryde strategien ned i mindre mål, som de forskellige afdelinger og medarbejdere kan identificere sig med. 

Drop de fine ord og kommuniker tydeligt

Når strategien skal kommunikeres ud, bør man også have fokus på at kommunikere den i et sprog, som alle forstår. Drop de fancy vendinger og vær i stedet tydelig og klar i dine budskaber. Hvis dine medarbejdere ikke forstår budskaberne eller synes de er vage og tvetydige, kan det være svært at efterleve strategien.

Planlægning

For at sikre, at strategien når ud til alle, bør du have en udrulningsplan. Her kan du planlægge de forskellige informationsmøder, budskaber og aktiviteter, som skal til, for at strategien bliver kommunikeret effektivt.

Mål på fremgangen

Ligesom at en strategi bør indeholde klare mål, så er det også vigtigt at tracke på fremgangen og opnåelsen af målene. Arranger løbende møder med lederne, hvor I kan tale om, hvordan arbejdet skrider frem. På den måde sikrer man, at alle ved, at de har en del i at I som virksomhed lykkedes med strategien. Samtidig kan I også her vende de eventuelle udfordringer der måtte opstå og finde frem til fælles løsninger.

Vil du læse mere om strategi og ledelse? Så læs Guide: Sådan bliver du den bedste leder for dine ansatte