Type to search

Karriere Livsstil

Hacks til medarbejderfastholdelse

Share
markedsføring-arbejde-virksomhed-medarbejdere

En ting er at rekruttere de rette medarbejdere til jeres virksomhed. En anden ting, er at sørge for at de kommer godt fra start og fastholdes i virksomheden.

Mange virksomheder prioritere størstedelen af deres ressourcer på selve rekrutteringsprocessen. Men i virkeligheden burde virksomheder prioritere et godt onboarding-forløb og den daglige trivsel på arbejdspladsen langt højere.

Det er netop, når virksomhedens nye medarbejdere tilegner sig viden, færdigheder og adfærdsmønstre, at I vil kunne se og måle de resultater, som I søgte tilbage i ansættelsesprocessen.

Men hvad er det så helt præcist man skal fokusere på, når man gerne vil opnå en stærk medarbejderfastholdelse i sin virksomhed? og hvad sætter rammerne for en god onboarding? Vi har samlet 4 hacks til medarbejderfastholdelse, som I nemt kan implementere i jeres virksomhed og opnå gode resultater med.

#1 Læg en overordnet strategi for medarbejderfastholdelse

Din virksomhed fastholder ikke jeres medarbejdere ved sporadiske eller spontane indsatser. Det at skabe et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø med individuelle udviklingsmuligheder, som giver medarbejderne lyst til at blive, er en konstant proces.

Derfor er det vigtigt at lægge en overordnet strategi for fastholdelse af medarbejdere fra starten af. Denne strategi skal være unik for jeres virksomhed og skal indeholde alt fra; indsatser på alle niveauer fra ansættelse til forfremmelser, årlige trivselsmålinger og personlige samtaler.

#2 Tænk fastholdelse af medarbejdere ind i jeres rekrutteringsproces

Netop rekrutteringsprocessen kan faktisk være et vigtigt aspekt af medarbejderfastholdelse. 

De færreste tænker over det, men rekruttering kan faktisk have langsigtede konsekvenser – både negative og positive.

Det hele handler om at forventningsafstemme fra start af. Her er det vigtigt at kommunikere tydeligt med den potentielle nye medarbejder om jobbet, arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder. Samtidigt er det også vigtigt at medarbejderen får mulighed for at udtrykke sine egne ønsker, drømme og kompetencer i den pågældende stilling.

Ved at tænke medarbejderfastholdelse ind i selve rekrutteringen, kan I bedre fornemme, om der også er langsigtede muligheder i ansættelsen. I har samtidig muligheden for at lægge en individuel plan for den pågældende medarbejder allerede fra starten.

#3 Et ambitiøst onboarding forløb

Hvis man tror, at onboardingforløbet kun bør være den første uge af et ansættelsesforløb, så er man urealistisk. Ofte tager det lang tid for den nye medarbejder at sætte sig ind i de nye procedurer og ofte de mange ny programmer, systemer og opgaver.

Man kan derfor med fordel lave små introduktionsvideoer til internt brug, som guider den nye medarbejder gennem virksomhedens styresystemer og programmer. Her er er særligt animationsvideoer og Motion Graphics effektive, da man kan gøre selv det mest komplicerede let forståeligt.

Et ambitiøst onboarding forløb bør strække sig over flere måneder, hvor virksomheden løbende følger op på medarbejderen og sørger for, at medarbejderen er aktivt involveret i virksomhedens ambitioner og mål.

#4 Medarbejderfastholdelse gennem åben og ærlig kommunikation

Jeres virksomhed kan benytte sig af en række værktøj, som hjælpervirksomheden med at fastholde sine medarbejdere. Her kan man eksempelvis benytte sig af digitale måleredskaber, som automatisk inddrager jeres medarbejdere mere aktivt i virksomhedens indsatser på områder som medarbejderfastholdelse og trivsel. Sådan et digitalt måleredskab tilbydes hos Woba, som er en datadrevet løsning til virksomheder.

For at følge forandringer i virksomheden til dørs, er det vigtig med åben og ærlig kommunikation med jeres medarbejdere. Ved at prioritere en åben kommunikation på tværs af virksomheden, vil de fleste ansatte uden tvivl opleve forandringerne som positive.

Til dette formål kan I bruge data fra Wobas undersøgelser; medarbejderrejsen og fastholdelsesmålinger, som udgangspunkt for en konstruktiv dialog med medarbejderne.

Dette indlæg har forhåbentligt rustet dig med ny viden og hacks indenfor fastholdelse af jeres vigtigste ressource – nemlig jeres ansatte. Kunne du lide dette indhold? Så følg dette link og læs mere om hvordan I finder de rigtige medarbejdere til jeres virksomhed.

Tags: