Type to search

Karriere Livsstil

Guide: Sådan bliver du den bedste leder for dine ansatte

Share
Ledelse_en_god_leder

Er du nyansat leder og har svært ved at finde ud af hvilket ben, du skal stå på? Eller arbejder du fortsat på at blive en endnu bedre leder; så følg vores guide med tips og tricks til hvordan du kan blive den bedste leder for dine ansatte.

Det at være en leder, kan for mange være intimiderende eller grænseoverskridende. For andre er det en helt naturlig ting. 

Nøgleordene for at være en god leder er; balance og at være sig selv. Det at være en leder, er en svær størrelse. Det kræver, at man både har øje for proces og individ på samme tid. Netop her kan det for mange være svært at finde den gyldne middelvej.

En god leder skal kunne balancere mellem

  • Kontrol og inspiration
  • Handlekraft og samarbejde
  • Gennemslagskraft og inddragelse
  • Struktur og fleksibilitet

Ledelsesevaluering

En af lederens vigtigste opgaver er at skabe et sundt arbejdsmiljø og en sund kultur på arbejdspladsen, der fremmer resultater, engagement og trivsel. Der er mange måder hvorpå dette kan opnås, men hvis du skulle have brug for inspiration kan du finde gode ideerher.

Ofte er det ikke viljen til at skabe et sundt arbejdsmiljø for ens ansatte, som mangler, men viden. Viden om hvordan man skaber de rette rammer for ens ansatte kommer ikke fra den ene dag til den anden, og det giver derfor god mening at søge hjælp udefra til dette. 

I mange virksomheder bruger lederne måneder på at omsætte deres resultater fra en ledelsesevaluering til handling. Denne proces er tidskrævende og for nogle også frustrerende. Hos Woba får du et simpelt værktøj til ledelsesevaluering. Her er der løbende pulsmåling, som tager temperaturen på medarbejdernes tilfredshed med den enkelte leder på de vigtigste drivkræfter for et stærkt lederskab. Efter de ansattes evaluering, kan lederen simpelt downloade deres egne resultater og handlingsforslag.

I slutningen af 2021 bliver whistleblowersystemer lovpligtige for virksomheder med mere end 50 medarbejdere. Disse vil give ansatte mulighed for, anonymt, at gøre opmærksom på mulige problematikker – hvorfra et arbejdsmiljøet kan vurderes.

Supervision for ledere

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Supervision er en metode, som hyppigt anvendes som faglig udviklingsmetode blandt professioner, der arbejder med mennesker. Dette kunne eksempelvis være; socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, læger osv.

Supervision fokuserer på konkrete problemstilling og der søges efter en identificering af kerneproblemerne, som efterfølgende sættes i en teoretisk ramme. Supervision er løsningsorienteret, og der arbejdes efter at finde konkrete handlemuligheder.

Ved denne metode er det den pågældende psykologs opgave at skabe tryghed, således at læring kan finde sted under de bedste forudsætninger. Samtidigt kan supervision også være nyttigt, hvis man har problemer med at forstå eller afgrænse problemstillingen, som man ønsker klarhed for. 

Kursus og kompetenceudvikling 

Om du er leder i en stor eller lille organisation, har meget eller lidt ledelseserfaring, så er det vigtigste, at du har lyst til at udvikle dig som leder og lyst til at inspirere dine medarbejdere. Det viser sig nemlig, at grupper med en god leder, skaber de bedste resultater.

Skaber man tillid til sine ansatte, er man længere fremme i processen, end man tror. Noget der med tiden er blevet sat mange modeller og kurser på.

Et lederkursus kunne eksempelvis fokusere på; kommunikation, feedback, forandringer, konflikthåndtering, adfærd mv.

Som deltager på et sådan kursus, får man både inspiration og konkrete værktøjer til lederrollen, som man kan tage med sig hjem. Via den rette kompetenceudvikling, bliver man klædt på til at gennemgå en række nye transitioner, når du som leder f.eks. bevæger dig op i organisationen fra et lederniveau til et andet. Transitionerne mellem hvert niveau er vanskelige, da det kræver at du får nye arbejdsværdier, nye færdigheder samt nye prioriteter. Her handler det både om at tillær og aflære.

Fandt du denne artikel interessant, så følg linket her og læs lignende indhold fra Liv og Stil

Tags: